logo_2018_v1
  • Web: www.ukragrozapchast.ua, www.ukragro.farm
  • Тел.: (057) 766-2-742, 719-85-83; (044) 363-85-83, 0 800 500-312
  • E-mail: market@ukragro.kharkov.ua
  • Skype (тількі чат): ukragrozapchast